בס"ד

סרטון ברית מילה

ברית מילה למבוגר

ברית הינה הטפת דם. מלכים קדמונים, כאשר היו מבקשים לכרות ביניהם ברית אהבה, היו מקיזים דם מאצבעותיהם ומערבים הדמים זה בזה…

ברית מילה לתינוק

הורים יקרים! איחולים לבביים להולדת בנכם, יום הברית ממשמש ומגיע ובוודאי אתם מתרגשים – אך יחד עם זאת מתלבטים באיזה מוהל לבחור…

צרו איתנו קשר

ספר החינוך- מעלת המילה

"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר"(בראשית יז, י)

"לפי שרצה השם יתעלה לקבוע בעם, אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובאם אננו שוה.

ונקבע ההבדל בנינו לבינם ב'גלת הזהב' לפי שהוא סיבה לקיום המין:

והעם הנבחר חפץ (רוצה) השם יתעלה להשלים תכונתו.

ולא בראו שלם מבטן – לרמז אליו, כי כאשר תשלום (השלמת) צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעלותיו.

image_pdfimage_print